Chiropractic in Kraków

My name is Wojciech Góra.
Health of the spine and helping people who suffer from spinal problems is my passion.
I warmly welcome to my website!
My name is Wojciech Góra. Health of the spine and helping people who suffer from spinal problems is my passion. Knowledge and skills, which I have are a set of my own experience and the experience of excellent lecturers: Adam Figeland (chiropractor) and Rafał Krasicki (osteopath). Hundreds of interviews with suffering people have taught me, based on their own experiences, the most sensible ways leading to great condition of the whole body, and thus to good everyday well-being.
Klinika Kręgosłupa (Clinic of the Spine) is a place, where You can get all the information about prophylaxis of the spine – it is necessary for proper functioning of a healthy spine, but also has a direct impact on regeneration of all types of discopathy or securing the organism from them. Most of the problems with the spine are the result of a lack of knowledge of the mistakes, which are made in everyday life and damage our discs, but also unawareness of the need of everyday spine prophylaxis.

Making an appointment

Recommendations:
To make a first appointment, please call 603 12 23 34 or write to me using the contact form to set a most suitable date of the meeting.
If You have medical documentation, such as: medical examination results, TK, MRI, RTG, USG, release from the hospital, referral for rehabilitation from Your doctor, please do not forget to bring it.
Contraindications:
Fresh injuries and fractures, febrile states, bone tuberculosis, osteoporosis, atherosclerosis of the vertebral arteries, spinal cord cancer and metastatic bone cancer, as well as ankylosing spine syndrome (AS).
In case of being the first and third trimester of pregnancy great care is required, but help might be useful is there is pelvis asymmetry and blockage in the sacroiliac joints, which may result in problems with maintaining pregnancy and the correct course of childbirth.
Jim Carrey
Małgorzata Walewska

Certificates

Reviews

Ad your own opinion

FAQ

Bóle pleców są z reguły wypadkową kliku przyczyn. Wśród najpowszechniejszych wymienia się brak aktywności fizycznej, siedzący tryb życia i nieprawidłową postawę podczas wykonywania codziennych obowiązków, co prowadzi do rożnego rodzaju dyskopatii. Podstawową przyczyną powstawania wypuklin i przepuklin jądra miażdżystego jest spłaszczanie lordozy szyjnej i lędźwiowej, przez co dyski czyli przestrzenie międzykręgowe ulegają nadmiernym i nieprawidłowym jednostronnym obciążeniom, towarzyszącym np. pracy przy komputerze, długotrwałej jeździe samochodem, pracy w pozycji pochylonej ale też prostym czynnościom wykonywanym codziennie jak: wstawanie z łóżka, pozycja przy umywalce, wiązanie butów oraz wszelkie czynności podczas opieki nad dziećmi we wczesnym ich etapie rozwoju.

Stąd już tylko krok do uporczywego bólu w okolicy szyi, ramion, klatki piersiowej i krzyża. Jest on często wynikiem punktowej skoliozy ale również degeneracji dysku w kierunku wypukliny i przepukliny jądra miażdżystego. Szczególnie podatne na dolegliwości kręgosłupa są dzieci w okresie intensywnego wzrostu, osoby otyłe, wykonujące pracę wymagającą długotrwałego zachowania pozycji siedzącej lub stojącej, kobiety w ciąży, ale także osoby będące pod wpływem przewlekłego stresu.

Bóle pleców to plaga współczesnych społeczeństw. Dotykają wszystkich bez względu na wiek. Mogą być wynikiem poważnych schorzeń, z reguły jednak są rezultatem zaniedbań z powodu braku wiedzy na temat konieczności profilaktyki kręgosłupa na co dzień. Według europejskich statystyk są jedną z najpowszechniejszych przyczyn absencji chorobowej i uzasadnieniem blisko połowy wniosków rentowych. Obok bólów głowy są jedną z najczęściej trapiących nas dolegliwości.

Najdelikatniejszym i zarazem najbardziej narażonym na urazy odcinkiem kręgosłupa jest odcinek szyjny. To miejsce jest źródłem uporczywych dolegliwości, takich jak: bóle i zawroty głowy, szumy uszne, mdłości czy zaburzenia widzenia, problemy ze słuchem, węchem czy drętwienie palców. Wszystkie te 4 zmysły: wzrok, słuch, smak i dotyk (dłonie) są zasilane przez nerwy obwodowe wychodzące spomiędzy przestrzeni kręgowych w odcinku szyjnym. Roto-skolioza w odcinku szyjnym może powodować również ucisk na przechodzące wzdłuż wyrostków bocznych kręgów tętnice szyjne, doprowadzające krew do mózgu. Wynikiem tego jest niedotlenienie mózgu i słabe jego odżywianie.

O tym, że człowiek został stworzony do ciągłego ruchu, a nie do siedzenia, najczęściej przypomina silny ból w odcinku lędźwiowym i krzyżowym. To część kręgosłupa, która podlega największym obciążeniom, najczęściej związanym z długotrwałym zachowaniem nieodpowiedniej pozycji siedzącej podczas pracy, nauki czy prowadzenia samochodu, a w przypadku najmłodszych pacjentów – noszeniem ciężkiego tornistra czy plecaka.

Warto również wspomnieć o tym, że należy również wyeliminować skoliozy w odcinku piersiowym, którego dobra kondycja warunkuje właściwą pracę narządów wewnętrznych i układu krążeniowo-oddechowego. Trwałe zniekształcenie tego odcinka objawia się nie tylko uporczywym bólem, ale i upośledzeniem pracy narządów wewnętrznych, w tym m.in. zmniejszeniem pojemności płuc.

Ból ostatniego odcinka kręgosłupa, czyli kręgów krzyżowych, to zwykle wynik urazu spowodowanego np. uderzeniem kością ogonową o powierzchnię twardą w wyniku poślizgnięcia się i bezwładnego upadku całym ciężarem ciała. Często też w okolicy kręgów krzyżowych pojawiają się torbiele okołokorzeniowe lub torbiele Tarlova, które również mogą wywoływać dolegliwości bólowe.

Częstym powodem bólu są też różnego rodzaju dyskopatie i stany zwyrodnieniowe.

Ból kręgosłupa może mieć różne przyczyny – od wad wrodzonych, przez urazy i stany zapalne, po choroby nowotworowe. Najczęściej jednak ból pleców jest wynikiem złych nawyków i nieprawidłowej postawy lub zmian zapalnych wynikających ze skolioz pourazowych. W pewnym momencie życia niemal każdy doświadczył problemów z kręgosłupem. Około 25% populacji w wieku 30 – 50 lat regularnie cierpi z powodu bólów kręgosłupa, które nasilają się wraz z wiekiem.

Bóle pleców możemy podzielić na bóle krótkotrwałe, trwające do 6 tygodni, które są zwykle konsekwencją czynników mechanicznych, takich jak:
zła postawa ciała nadwaga długotrwała pozycja siedząca lub stojąca (w pochyleniu) naciągnięcia/przeciążenia mięśni kręgosłupa, więzadeł i dysków, zablokowanie stawów przykręgosłupowych skoliozy nadmierny wysiłek i naciągnięcia będące wynikiem uprawiania sportów wyczynowo, ciąża
oraz przewlekłe bóle pleców, występujące w takich przypadkach jak:
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK)
choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa (nieleczone bóle krótkotrwałe)
złamania będące wynikiem osteoporozy, stenoza kanału kręgowego (zespół wąskiego kanału kręgowego) dyskopatie (różne stany patologiczne krążków międzykręgowych)
choroby narządów wewnętrznych, nowotwory i infekcje

contact

Kraków – ul. Grenadierów 9c
(wjazd od ul. Rydla)

Klinika Kręgosłupa to miejsce, w którym przyjmuje wyłącznie Chiropraktyk.

Wizyta w tutejszym gabinecie nie jest konsultacją lekarską i jej nie zastępuje.

Nie zastępuje również badania lekarskiego.

Zawsze kontaktuj się ze swoim lekarzem prowadzącym.

Klinika Kręgosłupa nie prowadzi działalności leczniczej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654, z późn. zm.) Wszelkie czynności i porady są tylko i wyłącznie związane z szeroko pojętą chiropraktyką i mają na celu poprawę kondycji fizycznej.

Wszelkie informacje zamieszczone lub opublikowane na mojej stronie internetowej, portalach społecznościowych, mają charakter wyłącznie informacyjny i dodatkowy.

Żadnej z zamieszczonych lub uzyskanych przeze mnie informacji i/lub odpowiedzi na zadawane pytania nie należy rozumieć jako:

– udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) oraz badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28, poz. 152).

– wskazań dotyczących stosowania produktów leczniczych,

– wskazań dotyczących sposobu używania wyrobów medycznych,

– braku konieczności przeprowadzenia wszelkich zabiegów medycznych i podjęcia terapii zalecanych przez lekarzy specjalistów (Neurologów, Ortopedów czy Neurochirurgów),

– informacji, według której produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości kosmetyków, środków spożywczych lub innych artykułów konsumpcyjnych,

– stawiania diagnozy oraz wskazywania terapii,

– braku konieczności i bezzasadności korzystania z pomocy Fizjoterapeutów i podjęcia terapii oraz ćwiczeń przez nich zalecanych.

Wszelkie decyzje dotyczące zastosowania suplementów, produktów leczniczych, sposobów leczenia, wyboru terapii oraz zalecanych ćwiczeń wskazanych na stronie powinny być poparte fizyczną, osobistą konsultacją z lekarzem oraz powinny być następstwem wyłącznie dobrowolnego wyboru, z akceptacją tego wszelkich następstw i konsekwencji. Użytkownik strony nie jest pacjentem w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.